Musikk       Bøker

Paulus

Paulus fra Tarsos har vært et stort kapitel av mitt teologiske liv, og av all reisningen på sporet av de første kristne.
         I tre bind har jeg søkt å følge ham rundt om i det østlige middelhavsbasseng.  Men det dreier seg om mer enn reisebeskrivelse.  Meningen har vært å bruke mannen fra Tarsos som en innfallsport til den klassiske verden, til antikken, til de gamle.  I så henseende fungerer apostelen særdeles godt, for han bringer oss gjennom Palestina, Tyrkia, Hellas og Italia, samt innom land som Jordan og Kypros.
         Det er populærvitenskap det dreier seg om, lett tilgjengelig for alle interesserte.  Trilogien forutsetter ingen spesielle kunnskaper - bare litt leselyst og reiseglede.
         De tre bindene er:

  1. Med Paulus i Hellas (St. Olav 2000)
  2. Med Paulus i Tyrkia (publisert på denne hjemmesiden)
  3. Med Paulus i Italia  (er under utarbeidelse)

Et enkeltbind om Paulus og hans liv er et mulig prosjekt for fremtiden, men da må det tas med en større behandling av brevene.


Aage Olav Johannes Kristoffer Leonard Lund Hauken.

Født 02.09.1947
i Bergen.

Adresse:
Finnesveien 55
5700 VOSS

Telefon:
56 51 19 64
92 88 30 39

E-post:
aageojh@online.no

 

Denne siden er designet av Designer Web