Musikk       Bøker

Velkommen

Aage Hauken er faglitterær forfatter, skjønnlitterær forfatter og organist-komponist. Han er dr. teol. og har bak seg en pen løpebane både som akademiker og kirkemusiker. Men ingen av disse har fått utvikle seg til altoppslukende sysler, begge interesser har måttet dele tid og krefter med den andre, samt ta hensyn til hundene.

Har utgitt 17 bøker og komponert 30 opus for orgel, harmonium og klaver, samt sanger. Han har levd mye av sitt liv utenfor Bergen (Oxford, Oslo, Roma), men er nå tilbake på gamle trakter. Virker p.t. som kapellan for St. Franciskus Xaverius-søstrene på Voss.

Utenomkirkelige oppgaver er mange: foredrag, bidrag til forskjellige tidsskrift, blir regelmessig benyttet som guide i det klassiske Roma. Er aktiv som konsertorganist.

Forbereder en rekke utgivelser innen teologi og krim. Drømmer om å utgi sine memoirer.

Ett liv synes i minste laget for denne allsidigheten. Dette kan til tider føles frustrerende. I tillegg til personer Hauken savner i sitt bekjentskapsgalleri kommer alle de hunder han ennå ikke har møtt.

Dyr og teologi hører dessuten sammen, og Hauken arbeider på en syntese der kosmisk teologi, historisk teologi og mystisk teologi er likeverdige komponenter. Fellesnevneren for denne type teologi er “teologisk holisme”.

Hans kriminelle rulleblad hittil innskrenker seg til 6 romaner, 20 novelletter og en antologi.

Akadmisk bakgrunn

Hauken har sin utdannelse fra Bergen katedralskole (latinlinjen med gresk), universitetene i Bergen og Oslo (klassisk filologi: mellomfag i latin, grunnfag i gresk og ett års studier i egyptologi; årene 1966-71). I Oxford studerte han teologi i seks år (Blackfriars og St. Johns College), hvor han tok et Diploma in Theology (1975) og begynte et doktorat (Bachelor of Divinity) som ikke er fullført (tittel: A Study in the Book of Acts). Har virket som vikar og sensor på TF (Oslo) i årene 1980-2004. Tok den teologiske doktorgrad (Sacrae Theologiae Doctor - STD) ved det pavelige universitet Angelicum i Roma (Pontificia Universita San Tommas - PUST) hvor han virket som professor på 80-tallet, med hovedvekt på johanneiske studier (NT). Var bibeloversetter i Det norske bibelselskap i forbindelse med nyutgivelsen av apokryfene (deuterokanonikerne). Var aktiv i Dominikanernes lørdagssemnar i årene 1990 til 2004.

Faglitterært forfatterskap

Haukens faglitterære forfatterskap er todelt: historisk teologi - generell teologi. Det er blitt til som resultat av universitetsarbeid i inn- og utland. Hittil er 10 bind publisert.

Det historiske forfatterskapet omhandler Jesus og hans samtid, en trilogi om Paulus, de første martyrene, Roma og de første kristne. Det er kristendommens tilblivelse som behandles i disse fagbøkene, fra starten og ut den nytestamentlige perioden. Men perspektivet forlenges i flere av bøkene, helt ned til keiser Konstantin. Flere titler er under forberedelse i denne serien, deriblant reisebeskrivelser, en bok om Johannesevangeliet og om gamle kirker i Roma. Det historiske forfatterskapet reflekterer Haukens tverrfaglige bakgrunn som klassiker og teolog. Bøkene er: Keiser, stattholder og galileer (1986), Biskop og martyr (1994), Roma og de første kristne (1998), ”Med Paulus i Tyrkia” og ”Med Paulus i Italia” er begge utkommet på St. Olav forlag. Aschehoug publiserte to kulturhistoriske reiseguider (”Det underjordiske Roma” og ”I skyggen av Vesuv”). Mens Spartacus tok ”Hellas fra sør til nord”). St. Olav utga ”På sporet av de første kristne” og ”Fra ørken til paradis”.

Det rent teologiske forfatterskapet omhandler en rekke arbeider: en gammeltestamentlig teologi, en nytestamentlig teologi, en bok om den guddommelige åpenbaring, om moderne kirkefedre, om det katolske, samt en teologi for det tredje årtusen. I tillegg til det teologihistoriske perspektivet er her også bidrag av en selvstendig og original art: alt som er sentrert om nøkkelbegrepet “holisme”. Dette fremkommer i de siste to bøkene. Titlene er: Teologene som skapte Det gamle testamente (1980), Myten om Jesus- eller teologene som skapte Det nye testamente (1983), Moderne kirkefedre (1995), Den guddommelige åpenbaring (1996), Om det katolske (1999), teologi for det tredje årtusen (2000). På den sjette dag - om teologi og dyr ligger til vurdering hos forlag.

Flere titler er under forberedelse: Teologi ved en korsvei - essays, og Teologisk holisme - en katolsk kunstart.

Skjønnlitterært forfatterskap

Det skjønnlitterære forfatterskapet omfatter en novelettesamling, tre romaner og et utvalg av Chestertons Fader Brown. Flere romaner er under utarbeidelse. Som krimforfatter i gengren kirkekrim/klosterkrim fikk Hauken stor oppmerksomhet med sin debutbok De ti bud (1986). Oppfølgingen ble tre romaner: Den dypfryste pateren (1987), Judasevangeliet (1989) og Solgudens hevn (1998). To nye romaner er publisert på denne hjemmesiden: ”En dronning i kongenes dal”, og ”Pavens beste venn”.

Musikalsk bakgrunn

Hauken studerte klaver med domkantor Trygve Præsttun i Bergen i seks år. Privatstudier i orgel fulgte i inn- og utland: grunnopplæring hos Kjell Flem i Bergen, videre studier i litteraturspill hos Colin Walsh i Oxford, litteratur og improvisasjon hos Kjell Johnsen i Oslo (nå komponisten Nikolay Apollyon). Var organist i St. Paul kirke i Bergen 1966-69, vikar i Årstad kirke 1969, organist i Blackfriars Oxford 1971-77, orgaist i St. Dominikus kirke i Oslo 1977-94, vikar i Oslos kirker i årene 2000-2004. Er i dag freelance konsertist.

40 år på orgelkrakken har resultert i en rekke komposisjoner for instrumentenes dronning: 30 opus i alt, inkludert klaververker og sanger. Disse er ikke publisert, men fremføres på Haukens egne konserter.

Hunder som hobby - og som teologisk utfordring

Kjærligheten til dyr får utslag i hundehold - store hunder. I øyeblikket er bare Wolfram i live, men nyanskaffelser er planlagt. Det dreier seg om mer enn familieerstatning, dyrene har stor egenverdi.

Hva har imidlertid dyrene med teologi å gjøre? - Atskillig, vil det vise seg.

For i et holistisk perspektiv er “grønn” teologi like vesentlig som historisk og mystisk teologi. Dyrene blir hos denne teologen integrert i en teologisk syntese som favner all natur, all historie og all ekte kristen mystikk. Dyreteologi kan på denne måten bli et vindu inn til en større teologisk visjon og et rikere gudsbilde enn det vi er vant til. Dyrene er mer enn en utfordring for troende mennesker - de kan hjelpe teologen til å skape en rikere og sannere teologi. De kan samtidig hjelpe oss i måten vi lever på, praktiserer troen på.

Haukens forfatterskap ender derfor med håpet om å kunne gjøre Den katolske kirke mer dyrevennlig - den har nemlig langt igjen på dette feltet

Om hjemmesidens formål

Hensikten med foreliggende hjemmeside er å presentere for publikum et bredt utvalg av mine produkter: bokmanuser - biografisk stoff - musikkfiler.

1.  De manuskripter som blir presentert her, er ikke utgitt i bokform.  Dette blir derfor en alternativ form for publisering, og det står fritt for hvem som helst å laste dem ned.  Bøkene spenner fra faglitteratur (om den klassiske antikk og Det nye testamente) til reisebeskrivelser (“På sporet av de første kristne”) og skjønnlitteratur (kriminalromaner).  I tillegg til bøker vil det også bli lagt ut mange midre skrifter: teologiske smuler - prekener - katolsk orientering - nytestamentlige bidrag. Disse er blitt til med tanke på hjemmesiden og spenner over et bredt utvalg av emner.

2.  Biografisk stoff  omhandler bakgrunn, studieår og gløtt fra arbeidsdagen.  Dette stoffet er spredt under forskjellige lenker.  Her har det vært nødvendig å legge ut en god del billedmateriale.  Geografisk sett beveger vi oss fra Bergen til Oxford, Roma, Oslo - og tilbake til Bergen igjen.  Sirkelen er med andre ord sluttet, men utgangspunktet ser annerledes ut i lys av all vandringen.  Den røde tråd har hele tiden vært studiet av antikken og Det nye testamente, geografisk som tematisk.  For mitt vedkommende har disse gått hånd i hånd fra tidlige år (gymnasiet) og utgjør en slags enhet: tekst og kontekst.

3.  Musikalsk materiale er også tilgodesett.  Dette er av to slag: tekster (med bilder) og musikkfiler.  Sistnevnte kategori omfatter komposisjoner så vel som improvisasjoner.  Disse skriver seg fra et større lydarkiv som er blitt til over de siste 25 årene, uten tanke på publisering.  Men datateknologien har muliggjort offentliggjørelse i form av lydfiler.  Opptakene er alle ufullkomne og er blitt til nokså tilfeldig, gjerne før eller efter liturgiske tjenester (noe som forklarer hvorfor enkelte filer har bakgrunnstøy).  Den tekniske kvalitet er sterkt varierende; det er også den rent kunstneriske.  Likevel formår de å gi gløtt fra en musikers verksted, samtidig som de gjengir lyden av mange fine kirkeorgler. 

Når datateknologien har gitt oss muligheten til å publisere på denne måten, ville det være galt ikke å benytte seg av den.  Kanskje er vi med på å bygge opp fremtidens boknett og musikkdistribusjon?  Men andre hjemmesider vil også bli benyttet med tid og stunder, med tanke på spesielle formål.  Lenker til disse vil ble ført opp på denne hovedsiden.


Aage Olav Johannes Kristoffer Leonard Lund Hauken.

Født 02.09.1947
i Bergen.

Adresse:
Finnesveien 55
5700 VOSS

Telefon:
56 51 19 64
92 88 30 39

E-post:
aageojh@online.no

 

Denne siden er designet av Designer Web