Musikk       Bøker

Johannes, Jesus og Jerusalem

Et påbegynt arbeide om Johannesevangeliet er ment å skulle utforske historien om jesus i Jerusalem og evangelistens gjengivelse av denne.
         Både historiske og teologiske interesser må ivaretas.
         For det første er den historiske siden ved Johannesevangeliet som ved nærmere ettersyn viser seg å være svært interessant.  Muligens er evangeliet basert på en øyevitneberetning som sier oss mye mer om Jesu opphold i Jerusalem enn det de andre tre evangelistene byr oss.  Forskningen har i lengre tid - særlig fra engelsk hold - vært oppmerksom på at her foreligger historisk informasjon som kan si oss mye om Jerusalem på Jesu tid - og om Jesu kompliserte forhold til byen  og templet.
         For det annet er den teologiske siden ved Johannesevangeliet nor nær uuttømmelig for mening.  Her er brukt en presentasjonsfom (taler, prekener) som rommer mye i et nøtteskall.  Litterær analyse fører videre til teologisk analyse og spørsmålet om forholdet mellom det fjerde evangelium og de tre andre.
         For det tredje: spørsmålet om forfatterens identitet.  Hvem er han?  Kjenner vi ham fra andre tekster?  Er hans bok redigert?  Av hvem, i så fall?  Gamle og nye forslag dukker stadig opp - hva er mest sannsynlig?


Aage Olav Johannes Kristoffer Leonard Lund Hauken.

Født 02.09.1947
i Bergen.

Adresse:
Finnesveien 55
5700 VOSS

Telefon:
56 51 19 64
92 88 30 39

E-post:
aageojh@online.no

 

Denne siden er designet av Designer Web